Free Download Doktor.se 3.5.1 APK

Free Download Doktor.se 3.5.1 APK

(11673)Apps, Medical

App Information of Doktor.se

App Name Doktor.se
Package Name se.doktor.doktorse.production
Version 3.5.1
Rating ( 11673 )
Size 30.3 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2021-01-26
Installs 500,000+
Category Apps, Medical
Developer

Tags: , , , ,

Description of Doktor.se

Doktor.se erbjuder dig och din familj trygg vård dygnet runt direkt via mobilen. Hos oss jobbar läkare, psykologer, sjuksköterskor och barnmorskor.

• Alltid öppet, dygnet runt, alla dagar i veckan!
• Logga in med BankID
• Läkare
• Psykologer
• Sjuksköterskor
• Barnmorskor
• Starta ditt ärende på 10 sekunder!

Det här kan Doktor.se hjälpa till med

Vilka besvär kan Doktor.se hjälpa mig med?

Doktor.se kan hjälpa dig med en stor mängd besvär online via din mobil eller surfplatta. Detta är exempel på besvär som vi kan hjälpa dig med:

– Allergi
– Barnsjukdomar
– Eksem
– Utslag
– Urinvägsinfektion
– Munsår
– Hudbesvär
– Akne
– Psoriasis
– Pollen
– Hosta
– Feber
– Fobier
– Fästingsbett
– Insektsbett
– Huvudvärk
– Magbesvär
– Sömnsvårigheter
– Sjukintyg
– Oro
– Ångest
– Preventivmedel

Fysisk vård

Utöver digitala vårdbesök har Doktor.se också flertalet fysiska vårdcentraler. Om vi inte kan hjälpa dig digitalt så hjälper vi dig att komma i kontakt med den fysiska vården och eventuell remiss.

Vad är Doktor.se?

Doktor.se erbjuder digital vård enkelt genom din mobil eller surfplatta. Vi har erfaren och kvalificerad vårdpersonal i form av läkare, psykologer, specialistsjuksköterskor och barnmorskor som alla jobbar på fysiska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper patienter på Doktor.se.

Hur fungerar Doktor.se?

Ladda ner appen Doktor.se och logga in med mobilt BankID. Detta för att identifiera dig själv och ge oss rätt till att ge dig vård. I appen väljer du vilket besvär ärendet gäller för att vi ska kunna koppla ihop dig med rätt vårdpersonal. Du är igång med ditt ärende på bara 10 sekunder!

Mer om Doktor.se?

Doktor.se kan hjälpa dig med tips och råd vid många olika besvär. Du får en professionell bedömning av läkare, sjukskötersor och psykologer. Vid behov får du en remiss för vidare vård. Vi skriver också ut sjukintyg om läkaren bedömer detta som skäligt. Detta skrivs då ut från och med den åttonde dagen du är sjuk, och max en vecka framåt.
Doktor.se offers you and your family safe care around the clock directly via mobile. Doctors, psychologists, nurses and midwives work with us.

• Always open, 24 hours a day, 7 days a week!
• Log in with BankID
• Doctor
• Psychologists
• Nurses
• Midwives
• Start your case in 10 seconds!

Doktor.se can help with this

What problems can Doktor.se help me with?

Doktor.se can help you with a large amount of problems online via your mobile or tablet. These are examples of problems we can help you with:

– Allergy
– Childhood diseases
– Eczema
– Rash
– Urinary tract infection
Cold sores
– Skin problems
– Acne
– Psoriasis
– Pollen
– Hosta
– Fever
– Phobia
– Tick bites
– Insect bites
– Headache
– Stomach upset
– Difficulty sleeping
– Medical certificate
– Oro
– Anxiety
– Contraceptives

Physical care

In addition to digital care visits, Doktor.se also has several physical care centers. If we can not help you digitally, we will help you get in touch with the physical care and any referral.

What is Doktor.se?

Doktor.se offers digital care easily through your mobile or tablet. We have experienced and qualified care staff in the form of doctors, psychologists, specialist nurses and midwives who all work at physical health centers or hospitals when they do not help patients at Doktor.se.

How does Doktor.se work?

Download the app Doktor.se and log in with a mobile BankID. This is to identify yourself and give us the right to give you care. In the app, you choose which problem the case concerns so that we can connect you with the right healthcare staff. You’re up and running in just 10 seconds!

More about Doktor.se?

Doktor.se can help you with tips and advice for many different ailments. You get a professional assessment from doctors, nurses and psychologists. If necessary, you will receive a referral for further care. We also print medical certificates if the doctor deems this to be reasonable. This is then printed from the eighth day you are ill, and a maximum of one week ahead.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *